DENİZLİ’DE YASAKLI YAZAR OLDUM!

DENİZLİ’DE YASAKLI YAZAR OLDUM!

Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut OĞUZ’a Göre:


“EDEBİYAT SOHBETLERİ VE İMZA GÜNLERİ DERSLERİ ENGELLİYOR VE DİSİPLİN SORUNU YARATIYOR”MUŞ!

Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut OĞUZ, Denizli Valiliği kanalıyla verdiğim; 09.09.2014 tarihli “Denizli ili dahilindeki ilk ve orta dereceli okullarda edebiyat sohbet ve imza günleri tertipleme isteği” konulu dilekçeme; -Denizli Valiliğini aradan çıkararak- 17.09.2014 tarih ve 3994864 sayılı yazı ile; “edebiyat sohbetleri ve imza günleri gibi etkinlikler çocuklarımızı ders ortamından uzaklaştırdığı gibi okullarımızda disiplin sorunu da oluşturacağından talebiniz hakkında herhangi bir işlem yapılamamıştır.” şeklinde OLUMSUZ cevap vermiştir. 


Oysa aynı Mahmut Oğuz; 2008 yılı için 21 Ocak 2008 tarih ve 2065 sayılı; 2009 yılı için 14.01.2009 tarih ve 1403 sayılı; 2010 yılı için 12 Ocak 2010 tarih ve 147 sayılı; 2011 yılı için 21 Aralık 2010 tarih ve 43273 sayılı; 2012 yılı için 06 Ocak 2012 tarih ve 730 sayılı yazılar ile ve Denizli Vali Yardımcılarının olurları ve kendi imzası ile OLUMLU cevap vermiş; hiçbir okulda, hiçbir disiplin sorunu yaşanmamıştı.


Kendisinden -telefon konuşmasıyla- “bu yanlışlığı düzeltmesini” isteyip birkaç ay bekledim. Olumlu cevap gelmeyince; Denizli Valisi Şükrü KOCATEPE’ye; 01.04.2015 tarihinde bir şikâyet dilekçesi verdim. Dilekçemde; “Türkiye Kitap Okuyor, Kampanyası” devam ederken, Millî Eğitim Bakanı Nabi AVCI “Yazarlar okullara daha sık gidin” diye konuşurken eğitim-öğretime ters karar alan Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut OĞUZ’u şikâyet ettim. Ayrıca; “Bir eğitimci-yazar olarak, tencere-tava satıcıları ile bir tutulmam sebebiyle şu karara da vardım: Okullarımızda edebiyat sohbetleri ve imza günleri tertiplemek için bundan böyle vilayet onayı müracaatı yapmayacak; görevleri arasında olduğunu düşünerek İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin davet etmelerini bekleyeceğim” dedim.


Bu dilekçeme; Denizli Vali Yardımcısı Ali CERGİBOZAN imzasıyla, 21.04.2015 tarih ve 4121 sayılı yazı ve ekinde bulunan Mahmut OĞUZ’un yazısı ve onun eklediği genelgeler dayanak yapılarak cevap verilmiştir. Mahmut OĞUZ, Valiliğe gönderdiği 16.04.2015 tarih ve 922.01.00/10 sayılı yazısında, -aşağıda belirtilen tarih ve sayılı genelgeleri- dayanak göstererek ve yazarın şikâyet dilekçesine sanki yeniden edebiyat sohbeti ve imza günleri için müracaat ediyormuşum gibi –alay edercesine- “dilekçe sahibinin talebiyle ilgili işlem yapılamamıştır” diye cevap vermiştir. 


Dayanak yaptığı ekler şunlardır:


1-Denizli İl Milli Eğitim Müdürü olarak 19 ilçe Kaymakamlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği 25.07.2014 tarih ve 3154116 sayılı yazı: Bu yazıda; “imza ve söyleşi günleri adı altında kitap satışı”nın ticari bir organizasyon olduğunu belirterek yine “çocukları ders ortamından uzaklaştıracağı ve disiplin sorunu oluşturacağı” iddiasında bulunmuştur. “İzinsiz olarak okullarımıza yapılan bu tür isteklere olumlu cevap vermeyin” ifadesi “Ancak bizim onay verdiklerimiz okullara girebilir” anlamını taşımaktadır. Görüldüğü gibi kendi yasaklama yazısını dayanak göstermiştir. 


2-MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’nın 18.09.2014 tarih ve 4033859 sayılı genelgesi: Bu genelgede “edebiyat sohbeti yaptırmayın, imza günü tertipletmeyin” emri bulunmamakta; “öğretmen ve öğrencilere dağıtımı yapılan ders kitaplarının dışındaki diğer yardımcı materyallerin reklam ve tanıtımlarının yapılmaması ve öğrencilerimize aldırılmaması” istenmektedir. 


3- Denizli Valisi Şükrü KOCATEPE’nin imzası ile ilçe kaymakamlıklarına ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilen 23.10.2014 tarih ve 4791352 sayılı yazı: Bu yazıda da “okullarda, kurumlarda kitap tanıtımına ve satışına müsaade edilmemesi” (MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’nın 18.09.2014 tarih ve 4033859 sayılı genelgesi) dayanak yapılarak istenmektedir. Bu yazıda da “edebiyat sohbeti ve imza günü tertipletmeyin” emri bulunmamaktadır.


4-MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 16.02.2015 tarih ve 1693077 sayılı genelgesi: Bu genelgede de “okullarda kitap satışı yapıldığına dair bilgiler gelmekte olup, okullarımızda yasal olmayan bu tür ticari faaliyetlere izin verilmemesi” istenmiştir. (EK:6) Yine bu yazıda da “edebiyat sohbeti ve imza günleri tertipletmeyi” emri yer almamıştır.


Bu dayanaklarda yazarların okullara davet edilmemesi, yazarlara edebiyat sohbetleri ve imza günleri yaptırılmaması gibi bir buyruk yoktur. Mahmut Oğuz tarafından, “yardımcı ders kitapları ve materyallerin satışının önlenmesi buyruğu”, yazarların ve eserlerinin okullara sokulmaması şeklinde çarpıtılmıştır.


Fakat ayırım yapılarak bazı kişilere izin verilmiştir: 11 Kasım 2014’de Zeynep ÖZDEMİRBAŞ adlı yazara “okullarda imza günü ve söyleşi yapma izni” verilmiş; 19 Mart 2015’de Mustafa Kaynak Lisesi öğretmen ve öğrencileri şairlerle buluşturulmuştur. Âşıklar Bayramı etkinliği çerçevesinde Denizli’ye davet edilen âşıklar, lise ve orta okullarımızda, 1-2 Nisan 2015 tarihlerinde öğrencilerimizin karşısına çıkarılmıştır. Bu –elbette yapılması gereken- edebî etkinliklerde ne derslerin engellenmesi akla gelmiş ne de disiplin sorunu yaşanmıştır.


Sözün kısası; çocuklar ve gençler için 100’ün üzerinde edebi eser üreten, araştırma kitapları yayımlayan bir yazar olarak Denizli’deki okullarda edebiyat sohbeti yapmam imza günü tertiplemem, Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut OĞUZ tarafından –genelgeler çarpıtılarak ve Denizli Valiliği de alet edilerek keyfi bir kararla-YASAKLANMIŞTIR...

DENİZLİ’DE YASAKLI YAZAR OLDUM!

DENİZLİ’DE YASAKLI YAZAR OLDUM!

DENİZLİ’DE YASAKLI YAZAR OLDUM!

DENİZLİ’DE YASAKLI YAZAR OLDUM!

DENİZLİ’DE YASAKLI YAZAR OLDUM!

DENİZLİ’DE YASAKLI YAZAR OLDUM!

 

PAYLAŞMAK İÇİN:

Paylaş - Facebook Paylaş - Twitter

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile