İlköğretim 4, 5 ve 6. Sınıflar için Destan Romanlar

25 KİTAPTAN OLUŞAN SET

Destanlar, büyük ve olağanüstü toplum ve kahramanlık olaylarını anlatan millî eserlerdir. Uzun yıllar, nesilden nesile sözlü anlatımla bugünlere gelmişlerdir. Şiir şeklinde olduğu gibi, sadece düz yazı veya şiir-düz yazı karışımı şeklinde de anlatıldıkları görülür. Destanlarda, ait olduğu milletin tarihinden, kültüründen ve diğer özelliklerinden izler bulunur. Destanlarımızdan bazıları yalnız bir Türk boyunda söylendiği gibi bazıları birçok Türk boyunda, değişik şekiller ve adlarla anlatılmaktadır. Her Türk destanı, 250 milyonluk Türk dünyasının ortak kültür ürünüdür. “Destan Romanlar Serisi” ile çocuklarımıza temel kültür unsurlarımız olan destanlarımızın tanıtılması amaçlanmıştır. Bu çalışma; Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN yönetiminde başlatılan (Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi) çerçevesinde yapılmıştır.

 

Manas - Hasan Kallimci
ŞIMARIK ŞEHZADE
 
Kırgız Türklerinin Manas Destanının ilk bölümü
 
109 sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

Manas'ın Oğlu - Hasan Kallimci  
MANAS’IN OĞLU
 
Kırgız Türklerinin Manas Destanının ikinci bölümü
 
110 sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK  YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

Kırk Kahraman Kız - Hasan Kallimci  
KIRK KAHRAMAN KIZ
 
Karakalpak Türklerinin Kırk Kız Destanı
 
110 sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

Ölümsüzlük Pınarı -Hasan Kallimci  
ÖLÜMSÜZLÜK PINARI
 
Başkurt Türklerinin Ural Batur Destanı
 
94 sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

Süpermarketteki Sürpriz - Hasan Kallimci  
SÜPERMARKETTEKİ SÜRPRİZ
 
Köroğlu Destanının Türkmenistan varyantı.
 
96 sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

Çizmeden Çıkan Çocuk - Hasan Kallimci  
 ÇİZMEDEN ÇIKAN ÇOCUK
 
Tatar Türklerinin Edigey Destanı
 
110 sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

 

İkiz Kardeşler - Hasan Kallimci  
İKİZ KARDEŞLER
 
Özbek Türklerinin Erali Şirali Destanı
 
110 Sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

Kafkas Bahadırları - Hasan Kallimci   
KAFKAS BAHADIRLARI
 
Karaçay Türklerinin Nart Destanı
 
112 sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

Yardımsever Avcı  - Hasan Kallimci  
YARDIMSEVER AVCI
 
Kazak Türklerinin Kambar Batır Destanı
 
96 sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

Kayadan Doğan Kız - Hasan Kallimci  
KAYADAN DOĞAN KIZ
 
Hakas Türklerinin Altın Arığ Destanı
 
112 sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

Altaylarda Bir Yiğit - Hasan Kallimci  
ALTAYLARDA BİR YİĞİT
 
Altay Türklerinin Alıp Manaş Destanı
 
92 sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK  YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

Küçük Avcı - Hasan Kallimci  
KÜÇÜK AVCI
 
Altay Türklerinin Mağday Kara Destanı
 
111 sayfa

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

Dede Korkut'un Dilinden - Hasan Kallimci  
DEDE KORKUT’UN DİLİNDEN
 
Oğuz Türklerinin Korkut Ata Destanı 
 
172 sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

Ya Ben İstanbul'u Alacağım... - Hasan Kallimci  
YA BEN İSTANBUL’U ALACAĞIM
 
Türkiye Türklerinin İstanbul’un Fethi Destanı
 
125 sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

Çanakkale İçinde - Hasan Kallimci  
ÇANAKKALE İÇİNDE
 
Türkiye Türklerinin Çanakkale Destanı
 
128 sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

Anadolu'dan Yükselen Ses -Hasan Kallimci  
ANADOLU’DAN YÜKSELEN SES
 
Türkiye Türklerinin İstiklâl Destanı
 
192 sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

Avda Kazanılan Dost - Hasan Kallimci  
AVDA KAZANILAN DOST
 
Başkurt ve Kazak Türklerinin Kozı Körpeş Bayan Suluv Destanı
 
120 sayfa

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

Barışçı Alp - Hasan Kallimci  
BARIŞÇI ALP
 
Saka Türklerinin Alp Er Tonga Destanı
 
116 sayfa

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

Gençlikte Verilen Söz - Hasan Kallimci  
GENÇLİKTE VERİLEN SÖZ
 
Tıva Türklerinin Alday Buvçu Destanı
 
104 sayfa

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

Gök Bayrak Aşkına - Hasan Kallimci  
GÖK BAYRAK AŞKINA
 
Uygur Türklerinin Abdurrahman Han Destanı
 
112 sayfa

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

 

Sihirli Dürbün - Hasan Kallimci
SİHİRLİ DÜRBÜN
 
Türkiye Türklerinin Osmanlı İmparatorluğunu Kurmalarının Destanı
 
92 sayfa
 

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

Kayadaki Kurt - Hasan Kallimci
KAYADAKİ KURT
 
Göktürklerin Ergenekon Destanı
 
80 sayfa

(NOT: TELİF HAKKI YAZARA DÖNMÜŞTÜR. BİR YAYINEVİ İLE ANLAŞILARAK YENİ BASKISI YAPILDIĞINDA KAPAK RESMİNE DE YER VERİLECEKTİR.)

İSTİKLÂL SAVAŞÇISI BALALAR
 
İSTİKLÂL SAVAŞÇISI BALALAR
 
Kırgız Türklerinin Er Soltonoy Destanı

İlk defa kitaplaşacak
 
Kazak_kadnlar_2.jpg
SAVAŞI DURDURAN KADINLAR
 
Kazak Türklerinin Şora Batur Destanı
 
İlk defa kitaplaşacak 
kapakyok.png
YILDIZ ÖĞRETMENLERİN TASARISI
 
Kırgız Türklerinin Kococaş ile Karaçay-Malkar Türklerinin Uvçu Biynöger destanı
 
İlk defa basılacak
 
 
 
 
 
 

PAYLAŞMAK İÇİN:

Paylaş - Facebook Paylaş - Twitter

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile